FORMULAR DE PARTICIPARE / REGISTRATION FORM

DESFĂȘURARE/VENUE: Ramada Bucharest Parc, București

PARTICIPANT / ATTENDEE:
DATE SOCIETATE / COMPANY DETAILS:
TARIFE PARTICIPARE/ATTENDANCE FEES:
Prezentul formular reprezintă comandă fermă și ține loc de contract între părți (În cazul în care în prealabil nu există un alt contract încheiat) / The present document represents a firm order and is valid as contract between the parties (if there is no other previous signed contract).
Condiții de înscriere: Având în vedere numărul limitat de locuri din sală, participarea se face în ordinea primirii formularelor de înscriere.
 
Registration conditions: Considering the limited number of available places in the conference hall, participation is based on the order of receiving the registration forms.